Đăng Nhập / Đăng Ký

VÒNG QUAY TỨ LINH QUY TỤ

Chú ý : 9k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 674,955Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
2758694*** Nhận được 5 Kim Cương 17/01
phuong*** Nhận được 100 Kim Cương 17/01
namkhan*** Nhận được 5 Kim Cương 15/01
toan112*** Nhận được 5 Kim Cương 15/01
minhhoa*** Nhận được 7777 Kim Cương 15/01
black24*** Nhận được 5 Kim Cương 15/01
lienmin*** Nhận được 7777 Kim Cương 15/01
black24*** Nhận được 5 Kim Cương 15/01
4717955*** Nhận được 5 Kim Cương 07/01
phuong*** Nhận được 14999 Kim Cương 07/01
1063668*** Nhận được 5 Kim Cương 06/01
tuananh*** Nhận được 5555 Kim Cương 06/01
otrinhg*** Nhận được 220 Kim Cương 26/12
an1108m*** Nhận được 5 Kim Cương 26/12
an1108m*** Nhận được 5 Kim Cương 26/12
wwwwaaa*** Nhận được 5 Kim Cương 26/12
0987654*** Nhận được 5 Kim Cương 07/12
pkbong*** Nhận được 100 Kim Cương 07/12
kiapham*** Nhận được 100 Kim Cương 07/12
0987654*** Nhận được 5 Kim Cương 07/12
zxcvbn*** Nhận được 333 Kim Cương 27/11
1557823*** Nhận được 5 Kim Cương 27/11
adungne*** Nhận được 5 Kim Cương 26/11
kiapham*** Nhận được 5 Kim Cương 26/11
1557823*** Nhận được 5 Kim Cương 20/11
luanher*** Nhận được 333 Kim Cương 20/11
1557823*** Nhận được 5 Kim Cương 20/11
tandaik*** Nhận được 2222 Kim Cương 20/11
1557823*** Nhận được 5 Kim Cương 20/11
ngocck*** Nhận được 14999 Kim Cương 20/11
kibag0*** Nhận được 220 Kim Cương 11/11
tvt663*** Nhận được 5 Kim Cương 11/11
2708608*** Nhận được 5 Kim Cương 08/11
trinhv*** Nhận được 5555 Kim Cương 08/11
2708608*** Nhận được 5 Kim Cương 08/11
dangdin*** Nhận được 2222 Kim Cương 08/11
2708608*** Nhận được 5 Kim Cương 08/11
masterg*** Nhận được 100 Kim Cương 08/11
1175117*** Nhận được 5 Kim Cương 03/11
vanminh*** Nhận được 100 Kim Cương 03/11
beopro2*** Nhận được 5555 Kim Cương 03/11
1175117*** Nhận được 5 Kim Cương 03/11
jwhwywu*** Nhận được 5 Kim Cương 02/11
khang63*** Nhận được 333 Kim Cương 02/11
jwhwywu*** Nhận được 5 Kim Cương 02/11
lamtien*** Nhận được 220 Kim Cương 02/11
tai1234*** Nhận được 7777 Kim Cương 02/11
jwhwywu*** Nhận được 5 Kim Cương 02/11
jwhwywu*** Nhận được 5 Kim Cương 02/11
hieupk*** Nhận được 2222 Kim Cương 02/11