Đăng Nhập / Đăng Ký

VÒNG QUAY MÙA HÈ RỰC LỬA

Chú ý : 9k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 1,105,921Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
mp40man*** Nhận được 12 Kim Cương 18/01
toan179*** Nhận được 15000 Kim Cương 18/01
2758694*** Nhận được 12 Kim Cương 17/01
hanhpha*** Nhận được 15000 Kim Cương 17/01
9496488*** Nhận được 12 Kim Cương 13/01
niolu78*** Nhận được 5000 Kim Cương 13/01
3915853*** Nhận được 12 Kim Cương 12/01
thanhtu*** Nhận được 210 Kim Cương 12/01
3915853*** Nhận được 12 Kim Cương 12/01
tkduong*** Nhận được 110 Kim Cương 12/01
3915853*** Nhận được 12 Kim Cương 12/01
giadatp*** Nhận được 5000 Kim Cương 12/01
3915853*** Nhận được 12 Kim Cương 12/01
hieu060*** Nhận được 13999 Kim Cương 12/01
anhladu*** Nhận được 210 Kim Cương 12/01
3915853*** Nhận được 12 Kim Cương 12/01
vanminh*** Nhận được 2500 Kim Cương 10/01
duongcu*** Nhận được 12 Kim Cương 10/01
duongcu*** Nhận được 12 Kim Cương 10/01
hhu878j*** Nhận được 310 Kim Cương 10/01
thangde*** Nhận được 12 Kim Cương 09/01
long131*** Nhận được 210 Kim Cương 09/01
lnhut2k*** Nhận được 110 Kim Cương 09/01
thangde*** Nhận được 12 Kim Cương 09/01
beopro2*** Nhận được 15000 Kim Cương 07/01
4717955*** Nhận được 12 Kim Cương 07/01
1293295*** Nhận được 12 Kim Cương 05/01
lyvinhg*** Nhận được 12 Kim Cương 05/01
1293295*** Nhận được 12 Kim Cương 05/01
rango20*** Nhận được 110 Kim Cương 05/01
1352547*** Nhận được 12 Kim Cương 30/12
ttnkiz0*** Nhận được 2500 Kim Cương 30/12
1352547*** Nhận được 12 Kim Cương 30/12
vanminh*** Nhận được 2500 Kim Cương 30/12
1352547*** Nhận được 12 Kim Cương 30/12
trongno*** Nhận được 2500 Kim Cương 30/12
1621767*** Nhận được 12 Kim Cương 27/12
thanhdz*** Nhận được 15000 Kim Cương 27/12
bitranv*** Nhận được 12 Kim Cương 24/12
1170891*** Nhận được 12 Kim Cương 24/12
anhhite*** Nhận được 110 Kim Cương 12/12
2387433*** Nhận được 12 Kim Cương 12/12
2387433*** Nhận được 12 Kim Cương 12/12
bitranv*** Nhận được 210 Kim Cương 12/12
2387433*** Nhận được 12 Kim Cương 12/12
supenr*** Nhận được 12 Kim Cương 12/12
trungvi*** Nhận được 12 Kim Cương 08/12
1240171*** Nhận được 12 Kim Cương 08/12
1240171*** Nhận được 12 Kim Cương 08/12
nguyenp*** Nhận được 210 Kim Cương 08/12