Đăng Nhập / Đăng Ký

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG

Chú ý : 7k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 375,000Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
sonkimt*** Nhận được 7 Kim Cương 19/01
vinhdie*** Nhận được 7 Kim Cương 19/01
sonkimt*** Nhận được 7 Kim Cương 19/01
rewqphu*** Nhận được 999 Kim Cương 19/01
thanhvy*** Nhận được 7 Kim Cương 18/01
ducls00*** Nhận được 7 Kim Cương 18/01
thanhvy*** Nhận được 7 Kim Cương 18/01
tri1234*** Nhận được 999 Kim Cương 18/01
2758694*** Nhận được 7 Kim Cương 17/01
caophuq*** Nhận được 7 Kim Cương 17/01
2568203*** Nhận được 7 Kim Cương 16/01
linhgh1*** Nhận được 500 Kim Cương 16/01
lamphon*** Nhận được 9999 Kim Cương 13/01
tran-hi*** Nhận được 7 Kim Cương 13/01
hobaotr*** Nhận được 999 Kim Cương 13/01
tran-hi*** Nhận được 7 Kim Cương 13/01
tran-hi*** Nhận được 7 Kim Cương 13/01
phucngu*** Nhận được 888 Kim Cương 13/01
tran-hi*** Nhận được 7 Kim Cương 13/01
ploc332*** Nhận được 9999 Kim Cương 13/01
dieusin*** Nhận được 7 Kim Cương 11/01
quanchu*** Nhận được 888 Kim Cương 11/01
duongcu*** Nhận được 7 Kim Cương 10/01
hungnun*** Nhận được 999 Kim Cương 10/01
lominhl*** Nhận được 999 Kim Cương 10/01
duongcu*** Nhận được 7 Kim Cương 10/01
lamphon*** Nhận được 7 Kim Cương 09/01
4388226*** Nhận được 7 Kim Cương 09/01
caophuq*** Nhận được 7 Kim Cương 09/01
4388226*** Nhận được 7 Kim Cương 09/01
nguyenp*** Nhận được 7 Kim Cương 04/01
4195847*** Nhận được 7 Kim Cương 04/01
phanthu*** Nhận được 888 Kim Cương 04/01
4195847*** Nhận được 7 Kim Cương 04/01
lamphon*** Nhận được 500 Kim Cương 01/01
1360792*** Nhận được 7 Kim Cương 01/01
1352547*** Nhận được 7 Kim Cương 31/12
thinh1*** Nhận được 3000 Kim Cương 31/12
1352547*** Nhận được 7 Kim Cương 31/12
nhoxviv*** Nhận được 3000 Kim Cương 31/12
1352547*** Nhận được 7 Kim Cương 31/12
condegi*** Nhận được 999 Kim Cương 31/12
hien-ho*** Nhận được 7 Kim Cương 30/12
hahaha2*** Nhận được 999 Kim Cương 30/12
hien-ho*** Nhận được 7 Kim Cương 30/12
manh161*** Nhận được 7 Kim Cương 30/12
otrinhg*** Nhận được 888 Kim Cương 29/12
minhpro*** Nhận được 7 Kim Cương 29/12
minhpro*** Nhận được 7 Kim Cương 29/12
bambino*** Nhận được 9999 Kim Cương 29/12