Đăng Nhập / Đăng Ký

SKY ƠI ... SAY BOOYAHHH

Chú ý : 10k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 973,238Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
sonkimt*** Nhận được 15 Kim Cương 20/01
datvip1*** Nhận được 320 Kim Cương 20/01
sonkimt*** Nhận được 15 Kim Cương 20/01
phucngu*** Nhận được 6666 Kim Cương 20/01
1301289*** Nhận được 15 Kim Cương 20/01
chuongc*** Nhận được 6666 Kim Cương 20/01
1301289*** Nhận được 15 Kim Cương 20/01
dat0163*** Nhận được 15 Kim Cương 20/01
minhhoa*** Nhận được 15 Kim Cương 19/01
0365310*** Nhận được 15 Kim Cương 19/01
ninobf2*** Nhận được 15 Kim Cương 17/01
supenr*** Nhận được 888 Kim Cương 17/01
binh123*** Nhận được 4000 Kim Cương 17/01
ninobf2*** Nhận được 15 Kim Cương 17/01
nguyen1*** Nhận được 210 Kim Cương 17/01
huy132*** Nhận được 15 Kim Cương 17/01
1390600*** Nhận được 15 Kim Cương 16/01
chichi0*** Nhận được 1700 Kim Cương 16/01
lamtien*** Nhận được 1700 Kim Cương 16/01
1390600*** Nhận được 15 Kim Cương 16/01
nguyent*** Nhận được 210 Kim Cương 12/01
1347755*** Nhận được 15 Kim Cương 12/01
sgeigei*** Nhận được 15 Kim Cương 10/01
linhbab*** Nhận được 6666 Kim Cương 10/01
sgeigei*** Nhận được 15 Kim Cương 10/01
hungga*** Nhận được 110 Kim Cương 10/01
4388226*** Nhận được 15 Kim Cương 09/01
yeu123*** Nhận được 888 Kim Cương 09/01
4278251*** Nhận được 15 Kim Cương 31/12
nghiemd*** Nhận được 320 Kim Cương 31/12
4278251*** Nhận được 15 Kim Cương 31/12
sonpham*** Nhận được 110 Kim Cương 31/12
deptrai*** Nhận được 210 Kim Cương 29/12
ben1988*** Nhận được 15 Kim Cương 29/12
ben1988*** Nhận được 15 Kim Cương 29/12
linhgh1*** Nhận được 210 Kim Cương 29/12
bff123*** Nhận được 15 Kim Cương 28/12
ttnkiz0*** Nhận được 888 Kim Cương 28/12
tuananh*** Nhận được 6666 Kim Cương 27/12
tran-kh*** Nhận được 15 Kim Cương 27/12
hao2420*** Nhận được 15 Kim Cương 23/12
thathat*** Nhận được 210 Kim Cương 23/12
huy133*** Nhận được 15 Kim Cương 22/12
tutuyen*** Nhận được 320 Kim Cương 22/12
1042082*** Nhận được 15 Kim Cương 22/12
bhoanga*** Nhận được 6666 Kim Cương 22/12
lai-que*** Nhận được 15 Kim Cương 22/12
vietanh*** Nhận được 110 Kim Cương 22/12
quocan1*** Nhận được 6666 Kim Cương 21/12
phamgia*** Nhận được 15 Kim Cương 21/12